Angst

Angst kan afhjælpes med psykoterapi

Angst er hyppigt forekommende blandt mennesker i den vestlige verden. Heldigvis kan angst ofte behandles med psykoterapi – og da angsttilstande kan være meget ubehagelige, søger mange mennesker hjælp til at få kontrol over angsten. I min praksis i Odense møder jeg derfor mange mennesker, som har en eller anden form for angst. I det følgende vil jeg skrive mere om angst, mine tilgange til angstbehandling og hvad du selv kan gøre, hvis du lider af angst.

Hvad er angst?

Angst er en reaktion på en oplevet trussel . De fleste mennesker kender til angst, for eksempel at være angst for edderkopper. Ved angst er krop og sind i alarmberedskab, hvilket giver angst symptomer som for eksempel åndenød og hjertebanken. Angst er altså et normalt fænomen, som kan blive en lidelse, hvis den tager overhånd. Det er forskelligt i hvilke sammenhænge – og i hvilken grad angst symptomerne gør sig gældende.

Hvorfor opstår angst?

Der kan være forskellige grunde til, at man får angst. Angst tilstande kan opstå efter psykiske og sociale belastninger over længere tid. Det kan være uforståeligt for den, som har angst, hvorfor angsten opstår og hvad den kan medføre. Derfor kan det berolige, at få viden om angst for eksempel at man ikke kan dø af angst.

Jeg behandler følgende angsttilstande:

1. Panikangst.

2. Fobisk angst

3. generaliseret angst


Hvad er panikangst?

Ved panikangst optræder panikanfald med kropslige symptomer, som kan skabe frygt for at dø eller miste kontrollen.

 • hjertebanken
 • trykken for brystet
 • brystsmerter
 • åndenød/kvælningsfornemmelse
 • uvirkelighedsfølelse, svimmelhed
 • kvalme/maveuro
 • koncentrationsbesvær
 • indre rysten og rastløshed

Hvad er fobisk angst?

Fobisk angst omfatter 3 forskellige angsttilstande, som er knyttet til specifikke situationer og ofte ledsaget af panikangst.

 • Agorafobi er angst eller undgåelse i forhold til bestemte situationer, så som menneskemængder, offentlige steder, at færdes alene eller færdes udenfor hjemmet, rejse alene med tog, bus eller fly.
 • Socialfobi/ socialangst er angst for at blive kritiseret af andre mennesker eller opføre sig pinligt – og personen vil undgå situationer, hvor vedkommende bliver udsat for dette. Symptomerne kan være ansigtsrødmen, rysten på hænderne, opkastnings- eller vandladningstrang. Personen har sædvanligvis lav selvagtelse og er tilbøjelig til at føle skam. Konstant selvusikkerhed kan føre til nedsat livskvalitet og social isolation.
 • Enkeltfobier er knyttet til helt specifikke situationer, som angst for dyr, højder, torden, mørke, flyvning, lukkede rum, besøg på offentlige toiletter, indtagelse af visse fødemidler, tandlægebesøg, synet af blod eller legemsbeskadigelse.

Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er vedvarende – og dermed ikke begrænset til bestemte situationer. Ved generaliseret angst har personen i mindst et halvt år oplevet:

 • anspændthed
 • bekymringstendens
 • almen ængstelighed overfor dagligdagens begivenheder og problemer

Personen giver ofte udtryk for en frygt for, at de selv eller deres nærmeste skal komme ud for en ulykke eller blive syge.

Kropslige symptomer ved angst:

 • hjertebanken
 • trykken i maven
 • nervøsitet
 • svimmelhed
 • rysten
 • muskelspændinger
 • svedtendens
 • ør i hovedet

Undgåelses- og sikkerhedsadfærd ved angst

Ved angst vil man typisk søge at undgå de situationer eller forestillinger, som virker angstfremkaldende. Det er helt naturligt, ligesom at man vil undgå at komme i nærheden af en giftslange, men forskellen er, at det man er bange for typisk ikke er farligt eller at faren overvurderes, når det drejer sig om angst. Selvom man med sin sunde fornuft kan se, at det er relativt ufarligt, så opleves det som en fare eller trussel. Det kan eksempel være angst for at køre på motorvej, som betyder at personen finder på undskyldninger for at køre ad landevejen, selvom det tager uforholdsmæssig lang tid. Dette kaldes for undgåelsesadfærd.

Problemet ved undgåelsesadfærd kan være, at ens livsudfoldelse bliver indskrænket i mere eller mindre omfang. Er man for eksempel angst i sociale situationer, kan det betyde at man går glip af fester og andre sociale arrangementer, som kunne give oplevelse af glæde og fællesskab. Det kan også være, at man bliver afhængig af at have en tryg person med i sociale sammenhænge, da det giver en følelse af større sikkerhed, hvilket derfor kaldes for sikkerhedsadfærd.

Ved undgåelses- og sikkerhedsadfærd bekræfter man på et psykisk plan, at situationen er farlig. Der kan være en tendens til, at der dermed bliver skabt en negativ spiral, hvor angsten spreder sig til flere og flere områder. Det handler derfor om gradvist at kunne slippe denne adfærd, hvilket kan give en oplevelse af succes og være starten på en positive spiral, hvor angsten efterhånden fylder mindre.

Hvordan behandles angst med psykoterapi?

Angst kan behandles på forskellig måde. Min behandling vil ofte være en kombination af flere tilgange.

 • Kognitiv terapi har fokus på at ændre negative forestillinger og livsregler, som skaber angst. Ved denne terapiform arbejdes med at få en forståelse af angstens dynamik og lære nye adfærds- og tankemønstre, som hæmmer angsten. Man kan anvende kognitiv adfærdsterapi, hvor man udsætter sig selv for den angstprovokerende situation, men samtidig har redskaber til at berolige sig selv. Det er nødvendigt, at blive i situationen til angsten er klinget af. Ved gradvist at udsætte sig for mere angstprovokerende sammenhænge, så vænner man sig til det og psyken accepterer efterhånden situationerne som ufarlige. Det kan for eksempel være at køre i bus, at sige noget i en større forsamling eller at være i nærheden af en hveps.
 • Eksistentiel psykoterapi anvendes til at bearbejde eksistentielle problematikker, som kan ligge til grund for angsten, såsom svære valg i livet, død, ensomhed og tab af mening. Der kan være områder af ens liv, som man har behov for at udvikle, så de er mere i overensstemmelse med egne værdier. For eksempel hvis en medarbejders kreative udfoldelse begrænses af chefens kritiske bemærkninger, så arbejdsprocessen mister mening.
 • Hypnose er en blid og effektiv måde at behandle fobier og nogle former for angst. Den form for hypnose, som jeg anvender, virker ved at skabe positive forestillinger om et liv uden angst. De positive forestillinger hæmmer angsten og kan desuden fremkaldes efterfølgende med henblik på at hæmme angsten i specifikke situationer.
 • En psykodynamisk tilgang kan være hensigtsmæssig, når det er ubevidste mekanismer, som ligger til grund for angsten. Der kan foreksempel opstå angst, når man forsøger at undgå konflikt ved at tilbageholde egne meninger. Angsten kan i den sammenhæng være et signal om, at man tilpasser sig andre mennesker for meget ved at lægge bånd på sig selv.

Et terapiforløb vil ofte medføre en personlig udvikling, som betyder, at man kommer til at leve mere i overensstemmelse med egne værdier og opnår en højere livskvalitet.  Det er ikke alle, som slipper helt af med angsten – og der kan opstå midlertidige tilbagefald i forbindelse med stress eller andre belastninger. Du kan læse mere om terapiformerne under afsnittet om terapi. 

Hvad kan du gøre for at modvirke angst?

Angst kan hæmmes ved at anvende afspændingstenkikker. Det kan være ved aktivt at bruge åndedrættet, når angsten trænger sig på. En teknik til det vises i dette link til Psykiatrifonden.

Generel afspænding og visualisering kan anvendes med henblik på at skabe mere ro i krop og sind. Der findes lydfiler til dette formål på internettet eller man kan købe en cd, som eksempelvis nedenstående. Tryghed står i modsætning til angst, derfor kan det dæmpe angst at forestille sig et trygt sted eller tryg person, hvilket forklares i dette videoklip fra Psykiatrifonden. Da angst ofte forekommer samtidig med stress og begge tilstande er forbundet med forhøjet alarmberedskab, kan lydfiler fra afsnittet om stress også anvendes. Det kan desuden give mere ro i sindet at lave mindfulness eller anden meditation, yoga, tai chi eller Chi Gong. Det er forskelligt hvad der virker, så man må i reglen prøve sig frem. Der er skrevet bøger om angst, som kan give større indsigt i angstens dynamik og behandling af angst. Er der tale om panikangst eller socialfobi, kan følgende bog anbefales:

Hougaard, Esben (2006) Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi – en vejledning for klienter og behandlere. Dansk Psykologisk Forlag.

Billedresultat for billede munch angst

Edvard Munch, angst

Afhjælp angst og nervøsitet

– 3 effektiv e øvelser

af Bobby Zachariae

Når man har angst eller er nervøs, begrænser det ens udfoldelsesmuligheder. Visualisering er et effektivt redskab til at kontrollere de følelser af angst og nervøsitet, der komplicerer hverdagen. De tre øvelser på denne cd kan støtte og hjælpe – også som supplement, hvis man er i professionel behandling med

Øvelse 1: Afspænding – et trygt og behageligt sted

Øvelse 2: Ændring af indstillinger og tankemønstre

Øvelse 3: Kort angstreduktion – repetition