Angst

Angst kan afhjælpes med psykoterapi

psykolog angst

I min praksis møder jeg mange mennesker, som har en eller anden form for angst, da dette psykiske problem er hyppigt forekommende blandt mennesker i den vestlige verden. Heldigvis kan angsttilstande ofte behandles med psykoterapi – og da  de kan være meget ubehagelige, søger mange mennesker behandling.  I det følgende vil jeg skrive mere om angst, mine tilgange til angst behandling og hvad du selv kan gøre.

Hvad er angst?

Angst er en reaktion på en oplevet trussel . De fleste mennesker kender det for eksempel som reaktion på edderkopper eller lige op til eksamen. Krop og sind kommer i alarmberedskab, hvilket giver symptomer som for eksempel åndenød og hjertebanken. Det er altså et normalt fænomen, som kan blive en lidelse, hvis den tager overhånd. Det er forskelligt i hvilke sammenhænge – og i hvilken grad symptomerne gør sig gældende.

Hvorfor opstår angst?

Der kan være forskellige grunde til, at man får angst. Det kan opstå efter psykiske og sociale belastninger over længere tid. Det kan være uforståeligt for personen selv, hvorfor angsten opstår og hvad den kan medføre. Derfor kan det berolige, at få viden om angst og gennem  et terapiforløb bliver det i reglen mere klart for den enkelte, hvad der ligger bag angsten.

Kan man dø af angst eller besvime?

Angst er ofte meget ubehagelig, og der kan være voldsomme fysiske reaktioner som svimmelhed og hjertebanken. Man kan blive bange for at dø eller besvime, men det gør man ikke. Det er fysisk umuligt at besvime, da blodtrykket stiger under et angstanfald, og dermed forsyner hjernen med blod. Den eneste form, hvor der er risiko for at besvime, er hvis man bliver angst ved synet af blod, da blodtrykket så har en tendens til at falde.

Jeg behandler følgende angsttilstande:

1. Panikangst.

2. Fobisk angst

3. generaliseret angst


Hvad er panikangst?

Ved panikangst optræder panikanfald med kropslige symptomer, som kan skabe frygt for at dø eller miste kontrollen.

 • hjertebanken
 • trykken for brystet
 • brystsmerter
 • åndenød/kvælningsfornemmelse
 • uvirkelighedsfølelse, svimmelhed
 • kvalme/maveuro
 • koncentrationsbesvær
 • indre rysten og rastløshed

Hvad er fobisk angst?

Fobisk angst omfatter 3 forskellige angsttilstande, som er knyttet til specifikke situationer og ofte ledsaget af panikangst.

 • Agorafobi er angst eller undgåelse i forhold til bestemte situationer, så som menneskemængder, offentlige steder, at færdes alene eller færdes udenfor hjemmet, rejse alene med tog, bus eller fly.
 • Socialfobi/ socialangst er angst for at blive kritiseret af andre mennesker eller opføre sig pinligt – og personen vil undgå situationer, hvor vedkommende bliver udsat for dette. Symptomerne kan være ansigtsrødmen, rysten på hænderne, opkastnings- eller vandladningstrang. Personen har sædvanligvis lav selvagtelse og er tilbøjelig til at føle skam. Konstant selvusikkerhed kan føre til nedsat livskvalitet og social isolation.
 • Enkeltfobier er knyttet til helt specifikke situationer, som angst for dyr, højder, torden, mørke, flyvning, lukkede rum, besøg på offentlige toiletter, indtagelse af visse fødemidler, tandlægebesøg, synet af blod eller legemsbeskadigelse.

Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er vedvarende – og dermed ikke begrænset til bestemte situationer. Personen har i mindst et halvt år oplevet:

 • anspændthed
 • bekymringstendens
 • almen ængstelighed overfor dagligdagens begivenheder og problemer

Personen giver ofte udtryk for en frygt for, at de selv eller deres nærmeste skal komme ud for en ulykke eller blive syge.

Kropslige symptomer ved angst:

 • hjertebanken
 • trykken i maven
 • nervøsitet
 • svimmelhed
 • rysten
 • muskelspændinger
 • svedtendens
 • ør i hovedet

Undgåelses- og sikkerhedsadfærd

Man vil typisk undgå de situationer eller forestillinger, som virker angstfremkaldende. Det er helt naturligt, ligesom at man vil undgå at komme i nærheden af en giftslange, men forskellen er, at det man er bange for i reglen er ufarligt eller at faren overvurderes. Selvom man med sin sunde fornuft kan se, at det er relativt ufarligt, så virker det som en fare eller trussel. Det kan eksempel være angst for at køre på motorvej, som betyder at personen kører ad landevejen, selvom det tager uforholdsmæssig lang tid. Dette kaldes for undgåelsesadfærd. Ved sikkerhedsadfærd søger man støtte fra andre, fordi det giver en oplevelse af mere tryghed i situationen. Det kunne i nævnte eksempel være, at få en anden med i bilen ved ture på motorvej.

Tab af livskvalitet

Problemet ved undgåelses- og sikkerhedsadfærd kan være, at ens livsudfoldelse bliver indskrænket i mere eller mindre omfang. Det kan opleves som at ens livskvalitet bliver ringere. Er man for eksempel angst i sociale situationer, kan det betyde at man går glip af sociale arrangementer, som kunne give glæde og fællesskab. Man kan blive afhængig af at have en tryg person med i så mange sammenhænge, at det bliver en væsentlig begrænsning i forhold til, hvad man kan gøre på egen hånd.

At vende en negativ til en positiv spiral

Ved undgåelses- og sikkerhedsadfærd bekræfter man på et psykisk plan, at situationen er farlig. Der kan være en tendens til, at der dermed bliver skabt en negativ spiral, hvor angsten spreder sig til flere og flere områder. Det handler derfor om gradvist at kunne slippe denne adfærd, hvilket kan give en oplevelse af succes og være starten på en positive spiral, hvor angsten efterhånden fylder mindre.

Hvordan behandles angst med psykoterapi?

Angst kan behandles på forskellig måde. Min behandling vil ofte være en kombination af flere tilgange.

Compassion fokuseret terapi

Compassion fokuseret terapi har til formål at lindre psykisk smerte og er særligt udviklet til at arbejde med skam, lavt selvværd og selvkritik. Denne tilgang er derfor ofte egnet ved social angst.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har fokus på at ændre negative forestillinger og livsregler, som skaber angst. Ved denne terapiform arbejdes med at få en forståelse af angstens dynamik og lære nye adfærds- og tankemønstre, som hæmmer angsten. Man kan anvende kognitiv adfærdsterapi, hvor man udsætter sig selv for den angstprovokerende situation, men samtidig har redskaber til at berolige sig selv. Det er nødvendigt, at blive i situationen til angsten er klinget af. Ved gradvist at udsætte sig for mere angstprovokerende sammenhænge, så vænner man sig til det og psyken accepterer efterhånden situationerne som ufarlige. Det kan for eksempel være at køre i bus, at sige noget i en større forsamling eller at være i nærheden af en hveps.

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel psykoterapi anvendes til at bearbejde eksistentielle problematikker, som kan ligge til grund for angsten, såsom svære valg i livet, død, ensomhed og tab af mening. Der kan være områder af ens liv, som man har behov for at udvikle, så de er mere i overensstemmelse med egne værdier. For eksempel hvis en medarbejders kreative udfoldelse begrænses af chefens kritiske bemærkninger, så arbejdsprocessen mister mening.

Hypnose

Hypnose er en blid og effektiv måde at behandle fobier og nogle andre former for angst. Der er omfattende dokumentation i forhold til effekten af hypnose ved behandling af fobier og angst. Hypnose anvendes til at forstærke effekten af andre terapiformer. Jeg anvender ofte hypnose i forbindelse med kognitiv terapi, blandt andet til at berolige sig selv i angstprovokerende situationer. Du kan læse mere om hypnose i dette indlæg på min blog.

Psykodynamisk tilgang

En psykodynamisk tilgang har fokus på ubevidste mekanismer, som ligger til grund for angsten. Det kan for eksempel være en reaktion på at man forsøger at undgå konflikt ved at tilbageholde egne meninger. Angsten kan i den sammenhæng være et signal om, at man tilpasser sig andre mennesker for meget ved at lægge bånd på sig selv.

Hvad kan du opnå ved angstbehanling?

Et terapiforløb vil ofte medføre en personlig udvikling, som betyder, at man kommer til at leve mere i overensstemmelse med egne værdier og opnår en højere livskvalitet.  Det er ikke alle, som slipper helt af med angsten – og der kan opstå midlertidige tilbagefald i forbindelse med stress eller andre belastninger. Du kan læse mere om terapiformerne under afsnittet om terapi.

Hvordan kan du modvirke angst?

Angst kan hæmmes ved at anvende afspændingstenkikker. Det kan være ved aktivt at bruge åndedrættet, når angsten trænger sig på. En teknik til det vises i dette link til Psykiatrifonden. Generel afspænding og visualisering kan anvendes med henblik på at skabe mere ro i krop og sind. Der findes lydfiler til dette formål på internettet eller man kan købe en cd. Tryghed står i modsætning til angst, derfor kan det virke beroligende at forestille sig et trygt sted eller tryg person. Psykiatrifonden giver nyttige redskaber i dette link.

Da angst ofte forekommer samtidig med stress og begge tilstande er forbundet med forhøjet alarmberedskab, kan lydfiler fra afsnittet om stress også anvendes. Det kan desuden give mere ro i sindet at lave mindfulness eller anden meditation, yoga, tai chi eller Chi Gong. Det er forskelligt hvad der virker, så man må i reglen prøve sig frem.

Litteratur og lydfiler

Der er skrevet bøger om behandling af angst. Er der tale om panikangst eller socialfobi, kan følgende bog anbefales:

Hougaard, Esben (2006) Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi – en vejledning for klienter og behandlere. Dansk Psykologisk Forlag.

Dette link fører til radioudsendelse, “hjernemadsen”, om angst.