Angst

Hvad er angst?

Angst er en reaktion på en oplevet trussel. De fleste mennesker kender til angst, for eksempel at være angst for edderkopper. Ved angst er krop og sind i alarmberedskab, hvilket giver angstsymptomer som for eksempel åndenød og hjertebanken. Angst tilstande er hyppigt forekommende blandt mennesker i den Vestlige verden – og angst kan i mange tilfælde behandles med psykoterapi.

Hvorfor opstår angst?

Der kan være forskellige grunde til, at man får angst. Angsttilstande kan opstå efter psykiske og sociale belastninger over længere tid. Det kan være uforståeligt for den, som har angst, hvorfor angsten opstår og hvad den kan medføre. Derfor kan det berolige, at få viden om angst for eksempel at man ikke kan dø af angst.

Jeg behandler følgende angsttilstande:

1. Panikangst.

2. Fobisk angst

3. generaliseret angst


Hvad er panikangst?

Ved panikangst optræder panikanfald med kropslige symptomer, som kan skabe frygt for at dø eller miste kontrollen.

 • hjertebanken
 • trykken for brystet
 • brystsmerter
 • åndenød/kvælningsfornemmelse
 • uvirkelighedsfølelse, svimmelhed
 • kvalme/maveuro
 • koncentrationsbesvær
 • indre rysten og rastløshed

Hvad er fobisk angst?

Fobisk angst omfatter 3 forskellige angsttilstande, som er knyttet til specifikke situationer og ofte ledsaget af panikangst.

 • Agorafobi er angst eller undgåelse i forhold til bestemte situationer, så som menneskemængder, offentlige steder, at færdes alene eller færdes udenfor hjemmet, rejse alene med tog, bus eller fly.
 • Socialfobi/ socialangst er angst for at blive kritiseret af andre mennesker eller opføre sig pinligt – og personen vil undgå situationer, hvor vedkommende bliver udsat for dette. Symptomerne kan være ansigtsrødmen, rysten på hænderne, opkastnings- eller vandladningstrang. Personen har sædvanligvis lav selvagtelse og er tilbøjelig til at føle skam. Konstant selvusikkerhed kan føre til nedsat livskvalitet og social isolation.
 • Enkeltfobier er knyttet til helt specifikke situationer, som angst for dyr, højder, torden, mørke, flyvning, lukkede rum, besøg på offentlige toiletter, indtagelse af visse fødemidler, tandlægebesøg, synet af blod eller legemsbeskadigelse.

Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er vedvarende – og dermed ikke begrænset til bestemte situationer. Ved generaliseret angst har personen i mindst et halvt år oplevet:

 • anspændthed
 • bekymringstendens
 • almen ængstelighed overfor dagligdagens begivenheder og problemer

Personen giver ofte udtryk for en frygt for, at de selv eller deres nærmeste skal komme ud for en ulykke eller blive syge.

Kropslige symptomer

 • hjertebanken
 • trykken i maven
 • nervøsitet
 • svimmelhed
 • rysten
 • muskelspændinger
 • svedtendens
 • ør i hovedet

Hvordan behandler man angst?

Angst kan behandles på forskellig måde. Min behandling vil ofte være en kombination af flere tilgange.

 • Kognitiv terapi har fokus på at ændre negative forestillinger og livsregler, som skaber angst.
 • Eksistentiel psykoterapi anvendes til at bearbejde eksistentielle problematikker, som kan ligge til grund for angsten, såsom svære valg i livet, død, ensomhed og tab af mening.
 • Hypnose er en blid og effektiv måde at behandle fobier og nogle former for angst.
 • En psykodynamisk tilgang kan være hensigtsmæssig, når det er ubevidste mekanismer, som ligger til grund for angsten. Der kan foreksempel opstå angst, når man svigter egne værdier eller forsøger at undgå konflikt ved at tilbageholde egne meninger.

Afhjælp angst og nervøsitet

– 3 effektiv e øvelser

af Bobby Zachariae

Når man har angst eller er nervøs, begrænser det ens udfoldelsesmuligheder. Visualisering er et effektivt redskab til at kontrollere de følelser af angst og nervøsitet, der komplicerer hverdagen. De tre øvelser på denne cd kan støtte og hjælpe – også som supplement, hvis man er i professionel behandling med

Øvelse 1: Afspænding – et trygt og behageligt sted

Øvelse 2: Ændring af indstillinger og tankemønstre

Øvelse 3: Kort angstreduktion – repetition