Klientsikkerhed

  1. Journalnotater. Jeg har pligt til at skrive journalnotater. De opbevares i 5 år efter sidste samtale hvorefter de destrueres (jfr. Persondataloven). Notaterne er for mig et arbejdsredskab, som bidrager til at skabe kontinuitet gennem et forløb. Du har som klient ret til at få aktindsigt.
  2. Tavshedspligt. Jeg har tavshedspligt. Tavshedspligten skal sikre, at klienten kan give oplysninger til psykologen i tillid til, at de ikke videregives. Undtagelser er ekstraordinære situationer, hvor en klient er til fare for sig selv eller andre samt ved bekymringer i forhold til børn og unges trivsel. Jeg kan give oplysninger videre til din læge eller andre, hvis du har givet mig samtykke til det.
  3. Regler ved afbud og udeblivelse. Du kan melde afbud ved at skrive sms eller ringe til 29 85 46 69. Du er velkommen til at lægge besked på telefonsvareren. Afbud bedes meddelt senest KL. 12 dagen før vores aftale. Ved senere afbud og udeblivelser, tager jeg et gebyr på 350 kr. Dog er der intet gebyr ved corona og andre smitsomme sygdomme.
  4. Klage. Der kan klages over autoriserede psykologer til Psykolognævnet. Har du henvendt dig på baggrund af en henvisning fra egen læge, kan du klage til Regionen.
  5. Kontakt mellem møder kan forekomme ved psykologens behov for afklaring af aftaler mm. Dine kontakt oplysninger vil udelukkende bruges af mig i behandlingsmæssig sammenhæng.
  6. Psykologerklæringer. Hvis jeg skal udforme en psykologerklæring, så vil det være i samarbejde med dig, så du ved hvad der står, og har mulighed for at korrigere eventuelle misforståelser.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Dorte Engelund, psykolog