Krise og sorg

Hvad er krise og sorg?

Alle mennesker bliver udsat for hændelser i løbet af tilværelsen, som kan føre til krise og sorg eksempelvis kritisk sygdom, afskedigelse, død eller skilsmisse. Det er en del af livet – og en livsopgave at mestre. En psykisk krise kan skyldes tab af noget, der savnes, hvilket er forbundet med sorg. Sorg er en sund reaktion på tab – og uanset hvor smertefuldt det opleves, kan krisen blive et vendepunkt, som fører til nye erkendelser og livsmuligheder.

Krisereaktioner

Ved en psykisk krise slås personen ud af kurs, rystes i sin grundvold og er på randen af et sammenbrud. Det er noget ekstraordinært, voldsomt og markant.

Man kan reagere på forskellige måder under en krise, som ved for eksempel:

  • mangle evne til at fastholde almindelige rutiner i dagligdagen
  • stærke og svingende følelser
  • øget tankevirksomhed, hvor tankerne kører i ring
  • tilbagetrækning
  • nedsat energi
  • søvnproblemer

Hvordan kommer man gennem krisen?

Efter smertelige hændelser, vil der være en tendens til at skubbe ubehagelige erindringer og følelser i baggrunden, fordi de ikke kan rummes af bevidstheden. Ved at fortælle sin historie og forholde sig til sine følelser, opstår der mulighed for at få ny indsigt i sig selv og ens antagelser om verden. Gennem denne bearbejdning kan det, som føltes meningsløst få ny mening.

Familie og socialt netværk kan være en hjælp ved krise og sorg, hvis de er i stand til at være støttende. For nogle mennesker kan en religiøs eller spirituel tilgang være hjælpsom. Der kan tilmed være brug for professionel psykologbistand. Det kan være en god ide at tale med egen læge om dette, og muligheder for tilskud.

Psykologens rolle er at være til stede, stille spørgsmål samt rumme og tage imod det, som kommer frem under samtalen. Det kan også være relevant at give konkrete råd, viden og vejledning i forhold til hvordan personen kan håndtere sine følelser, relationer og problemer. Der kan også opstå eksistentielle spørgsmål i relation til valg i livet, ensomhed og frihed, hvorfor en eksistentiel tilgang ofte er relevant.

Du kan i denne artikel læse mere om forskellige slags kriser og få gode råd til, hvad du selv kan gøre for at komme bedst mulig igennem en krise.