Krise og sorg

Hvad er krise og sorg?

Ved en psykisk krise slås personen ud af kurs, rystes i sin grundvold og er på randen af et sammenbrud. Det er noget ekstraordinært, voldsomt og markant.

Alle mennesker bliver udsat for hændelser i løbet af tilværelsen, som kan føre til krise og sorg eksempelvis kritisk sygdom, afskedigelse, død eller skilsmisse. Det er en del af livet – og en livsopgave at mestre. En psykisk krise kan skyldes tab af noget, der savnes, hvilket er forbundet med smerte og sorg. Krise og sorg er en sund reaktion på tab, når det kun varer i en periode. Uanset hvor smertefuldt det opleves, kan det blive et vendepunkt, som fører til nye erkendelser og livsmuligheder.

krise og sorg

Krisereaktioner

Man kan reagere på forskellige måder under en krise, som ved for eksempel:

  • mangle evne til at fastholde almindelige rutiner i dagligdagen
  • stærke og svingende følelser
  • øget tankevirksomhed, hvor tankerne kører i ring
  • tilbagetrækning
  • nedsat energi
  • søvnproblemer

Hvordan kommer man gennem krisen?

Efter smertelige hændelser, vil der være en tendens til at skubbe ubehagelige erindringer og følelser i baggrunden, fordi de ikke kan rummes af bevidstheden. Ved at fortælle sin historie og forholde sig til sine følelser, opstår der mulighed for at få ny indsigt i sig selv og ens antagelser om verden. Gennem denne bearbejdning kan det, som føltes meningsløst ofte få ny mening.

Familie og socialt netværk kan være en hjælp, hvis de er i stand til at være støttende. Det kan være svært at tale med sine nære om traumatiske oplevelser, hvis de også er ramt. For nogle mennesker kan en religiøs eller spirituel tilgang være hjælpsom. Det kan være en god ide at tale med en præst eller holde ceremonier. Der kan tilmed være brug for professionel psykologbistand.

Min rolle som psykolog er, at lytte empatisk, stille spørgsmål samt rumme og tage imod det, som kommer frem under samtalen. Som professionel kan jeg holde en følelsesmæssig distance, så det i reglen er lettere at tale om det svære. Der opstår ofte spørgsmål i relation til valg i livet, ensomhed og frihed, hvorfor en eksistentiel tilgang ofte er relevant. Jeg kan også give konkrete råd, viden og vejledning i forhold til hvordan personen kan håndtere sine følelser, relationer og problemer.

Psykologer i Danmark har en artikel med gode råd til, hvad du selv kan gøre for at komme bedst mulig igennem en krise.

“Hvordan håndterer jeg en livskrise?”

krise og sorg