Dorte Engelund, psykolog

Uddannelse

Jeg blev uddannet som psykolog (cand. psych.) ved Københavns Universitet i 2003 og autoriseret af Psykolognævnet i 2006. Årene på universitetet var både fagligt og personligt udviklende for mig. Det har altid ligget mig på sinde at have et samspil mellem teori og praksis. Sideløbende med studiet underviste jeg psykisk sårbare mennesker på en daghøjskole, og fik dermed mulighed for at omsætte min viden fra studiet til praksis – og lade praksis inspirerede studiet.

Med en universitetetsuddannelse har jeg et stærkt teoretisk fundament, som jeg har udbygget og opdateret ved blandt andet at undervise og deltage på kurser. Det at blive autoriseret af Psykolognævnet indebær at lære psykologisk udredning og behandling i praksis. Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologer, som er forpligtet til at følge nævnets retningslinier.

Logoplacering – Københavns Universitet

Erfaring som psykolog

Mit første job som psykolog var på Angst og Fobiskolen, hvor vi arbejdede udfra kognitiv adfærdsterapi. Jeg har arbejdet en del år med børn og unge anbragt på døgninstitution. I flere år var jeg ansat som lektor ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, hvilket i høj grad har bidraget til min psykologfaglighed og tilmed skærpet mit fokus på sociale vilkårs betydning for menneskers psykiske velfærd.

I februar 2017 blev jeg privatpraktiserende, da jeg savnede praksis og kontakten med klienter. Desuden ønskede jeg en højere grad af selvbestemmelse i mit arbejdsliv. Jeg fik lokale i kontorfællesskabet Dronnningegården med både hyggelige rammer og mulighed for fællesskab. Jeg var usikker på, hvordan det ville udvikle sig, men gradvist kom jeg til at kunne leve af det – og det er jeg glad for.

Faglig udvikling

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose og Selvstændige Psykologer på Fyn, hvor jeg  henter faglig viden og inspiration. Teoretisk har jeg interesseret mig for begrebet mentalisering, som kort sagt handler om at være opmærksom på egne og andres mentale tilstande. Lidt forenklet kan man sige, at det er empati rettet både mod sig selv og andre. Jeg fik mulighed for at skrive en artikel om emnet til bogen “Psykologi og socialt arbejde” ( se under publikationer).

For tiden er jeg igang med specialistuddannelse indenfor psykoterapi med voksne. I den forbindelse arbejder jeg med min egen personlige udvikling gennem terapi og supervision. Min faglige og personlige udvikling fortsætter, så længe at jeg praktiserer som psykolog, da jeg mener, at det giver de bedste forudsætninger. Jeg er oprindelig uddannet fysioterapeut med efteruddannelse i kropsbevidsthed (BBAT), hvilket betyder at jeg også har en kropsligt funderet tilgang til terapi.

Afgrænsning og specialisering af min praksis

Jeg har valgt at afgrænse og specialisere mig i forhold til både de behandlingsformer og de problematikker, som jeg beskæftiger mig med. Det fremgår af denne hjemmeside i blandt andet afsnittet om terapiområder og i afsnittet om terapi.  I min optik så kan man ikke være god til det hele, så jeg afgrænser mig for at opnå de bedste forudsætninger for at hjælpe mine klienter.

Lidt om mig

Jeg bor i Odense sammen med min søn, som jeg har adopteret fra Etiopien. En vigtig del af mit liv er fysisk udfoldelse. Jeg tager på vandringer i naturen, går til fysiopilates foruden at lave øvelser hjemme på stuegulvet. Jeg tager til tider på retreats for at dyrke mindfulness, yoga og/eller vandring.

Erfaringsområder indenfor psykologfaget

Jeg har blandt andet erfaring fra følgende områder.

 • Samtaler individuelle og familie samt psykologerklæringer i egen psykologpraksis.
 • Forløb på Fobiskolen i relation til angst og fobi. Samtaler i gruppe og individuelt samt social færdighedstræning
 • Sorg og krisesamtaler med kræftpatienter og deres pårørende i Kræftens Bekæmpelse.
 • Krisesamtaler for personale på døgninstitution
 • Samtaler og terapi med unge på døgninstitutioner
 • Supervision af tværfagligt personale
 • Psykologiske undersøgelser med brug af kognitive tests og personlighedstest.
 • Undervisning, foredrag og workshops.

Kurser i blandt andet

 • Kognitiv behandling af angst og depression.
 • Stress, depression og kognitive vanskeligheder
 • Negativ stress som tab af kontakt til umistelige værdier
 • Kriser og traumer
 • Sorg og krise hos børn
 • Psyke og soma
 • Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori
 • Mindfuldness
 • Mentalisering
 • Kurser i hypnose ved Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose (alle grundkurser samt en del videregående herunder Ego State Terapi ved Hedda Sandemose)
 • Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Neuroaffektiv psykoterapi
 • Samtaler med børn og unge
 • Lovgivning og etik
 • Supervision af andre faggrupper
 • Psykologiske undersøgelses metoder
 • Forskning og formidling

Publikationer

Engelund, Dorte (2017). Kapitel om mentalisering. I: Psykologi og socialt arbejde. Skytte Jacobsen, Ida., Walmod Godette og Ditlevsen, Kjær, Mona (red.) Akademisk Forlag

Engelund, Dorte og Buch-Illing, Annette (2012) Kapitel 4. I: Adoptionshåndbogen – det adopterede barn i familien, i dagtilbud og skole. Krarup Høgsberg I., og Buch-Illing, A. (red.). Hans Reitzels Forlag.