Dorte Engelund, psykolog

Uddannelse

2003: cand. psych. ved Københavns Universitet.

2006: Autoriseret af Psykolognævnet.

Som autoriseret psykolog har jeg kvalificeret mig gennem et praksisforløb – og er forpligtet til at følge Psykolognævnets regler. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose og Selvstændige Psykologer på Fyn. Jeg er netværkspsykolog for Prescriba. Foruden at være psykolog er jeg uddannet fysioterapeut med efteruddannelse i kropsbevidsthed (BBAT), hvilket betyder at jeg kan have en kropsligt funderet tilgang til terapi.

Kurser i blandt andet

 • Kognitiv behandling af angst og depression.
 • Stress, depression og kognitive vanskeligheder
 • Negativ stress som tab af kontakt til umistelige værdier
 • Kriser og traumer
 • Sorg og krise hos børn
 • Psyke og soma
 • Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori
 • Mindfuldness
 • Mentalisering
 • Kurser i hypnose ved Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose (alle grundkurser samt en del videregående)
 • Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Neuroaffektiv psykoterapi
 • Samtaler med børn og unge
 • Lovgivning og etik
 • Supervision af andre faggrupper
 • Psykologiske undersøgelses metoder
 • Forskning og formidling

Jeg er fagligt engageret og deltager fortsat i relevante kurser, supervision, egenterapi og efteruddannelse.

Praksiserfaring

Jeg har blandt andet erfaring fra følgende områder.

 • Forløb på Fobiskolen i relation til angst og fobi. Samtaler i gruppe og individuelt samt social færdighedstræning
 • Sorg og krisesamtaler med kræftpatienter og deres pårørende i Kræftens Bekæmpelse.
 • Krisesamtaler for personale på døgninstitution
 • Samtaler og terapi med unge på døgninstitutioner
 • Supervision af tværfagligt personale
 • Psykologiske undersøgelser
 • Undervisning, foredrag og workshops i forskellige sammenhænge

Publikationer

Engelund, D. (2017). Kapitel om mentalisering. I: Psykologi og socialt arbejde. Skytte Jacobsen, I., Walmod G. og Ditlevsen, Kjær, M. (red.) Akademisk Forlag

Engelund, D. og Buch-Illing, A. (2012) Kapitel 4. I: Adoptionshåndbogen – det adopterede barn i familien, i dagtilbud og skole. Krarup Høgsberg I., og Buch-Illing, A. (red.). Hans Reitzels Forlag.