Terapi

Når du går til psykolog, vil du i reglen åbne dig omkring sårbare aspekter af dit liv. Det er derfor vigtigt for mig, at der bliver skabt et tillidsfuldt forhold mellem os, hvor du oplever at have kontrol i situationen. Det, der sker i terapien, skal give mening for dig – og du skal føle dig godt hjulpet. Jeg vil derfor indledningsvis tale med dig om dine forventninger til forløbet – og følge op på, hvordan det går undervejs.

Som psykolog har jeg tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg ikke må give oplysninger om mine klienter videre til andre. Af samme grund opbevares journalmateriale aflåst. Du kan læse mere om psykologers tavshedspligt her.

Terapien kan blive grebet an på forskellig måde alt efter hvilke problematikker det drejer sig om -og dine ønsker. Ofte vil der være tale om en kombination af forskellige tilgange.

Kognitiv terapi kan anvendes til at skabe en øget forståelse af handlemønstre eller tankemåder, som du gerne vil ændre. Konkrete situationer kan analyseres ud fra tanker, følelser, fysiske reaktioner og handlinger. Der kan derved vise sig nye handlemuligheder, som kan prøves af i det virkelige liv – og igen tages op i terapien. Det kan for eksempel være noget du er bange for at gøre, men gerne vil kunne klare.​

En eksistentiel tilgang kan være hjælpsom, hvis du søger at finde mening i livet trods modgang og store tab. Det kan for eksempel være at have mistet en nær ven eller ved alvorlig sygdom. Det kan også være i forbindelse med at skulle træffe svære valg i livet, som f.eks. ved overvejelser om skilsmisse eller ændring af karriere.

Hypnose kan være et godt supplement til samtaler, fordi man gør brug af flere kanaler end den sproglige. Den form for hypnose, som jeg anvender, har fokus på at styrke selvværd, handlekraft med mere gennem positive forestillinger. Jeg er på behandlerlisten i Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose (PSKH). Læs om PSKH og hvordan jeg anvender hypnose ved at klikke her. Du kan høre min stemme på lydfilen brændestakken, som handler om at slippe af med bekymringer.

Konflikter er en del af livet. Når konflikter udløser stærke følelser, begrænses kontakten med egen indre verden af tanker, følelser, antagelser mv. – og det kan være vanskeligt at forestille sig, hvad der foregår i andre menneskers sind. Ved at gå i terapi kan du blive bedre til både at tænke og føle klart under samspil med andre, hvilket kan forbedre din evne til at samarbejde og løse konflikter.​