Terapi

Et tillidsfuldt møde med fokus på dig

Når du går til psykolog, vil du i reglen åbne dig omkring sårbare aspekter af dit liv. Det er derfor vigtigt for mig, at der bliver skabt et trygt og tillidsfuldt forhold mellem os, hvor du oplever at have kontrol i situationen. Det, der sker i terapien, skal give mening for dig – og du skal føle dig godt hjulpet. Jeg vil derfor indledningsvis tale med dig om dine forventninger til forløbet – og følge op på, hvordan det går undervejs. Som psykolog har jeg tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg ikke må give oplysninger om mine klienter videre til andre. Af samme grund opbevares journalmateriale aflåst. Du kan læse mere om psykologers tavshedspligt her.

Terapien kan blive grebet an på forskellig måde alt efter hvilke problematikker det drejer sig om -og dine ønsker. Det kan være, at du har forskellige problemer, som hænger sammen eller peger i hver sin retning. Efter indledningsvis at have fået et overblik, så virker det i reglen bedst at beskæftige sig med et problem ad gangen. Ved mange problemer kan man skrive dem alle ned og derefter de mål, der er i forhold til problemet.

Det kan desuden være befordrende for processen at have et fokus for samtaleforløbet, så samtalens emner ikke bliver for spredt. Et fokus kan f.eks. være at kunne sige fra, når andre mennesker overskrider ens grænser eller at kunne forholde sig konstruktivt i konfliktsituationer. Ofte vil jeg anvende en kombination af forskellige tilgange og metoder, som præsenteres kort i det følgende.

Forskellige terapiformer

Kognitiv terapi kan anvendes til at skabe en øget forståelse af handlemønstre eller tankemåder, som du gerne vil ændre. Konkrete situationer kan analyseres ud fra tanker, følelser, fysiske reaktioner og handlinger. Der kan derved vise sig nye handlemuligheder, som kan prøves af i det virkelige liv – og igen tages op i terapien. Det kan for eksempel være noget du er bange for at gøre, men gerne vil kunne klare.​ I afsnittet om angst, beskrives det hvordan man kan afhjælpe angst med kognitiv adfærdsterapi.

En eksistentiel tilgang kan være hjælpsom, hvis du søger at finde mening i livet trods modgang og store tab. Det kan for eksempel være at have mistet en nær ven eller ved alvorlig sygdom. Det kan også være i forbindelse med at skulle træffe svære valg i livet, som f.eks. ved overvejelser om skilsmisse eller ændring af karriere. Ved at tage en eksistentiel tilgang vil man ofte få nye perspektiver på, hvordan man lever sit liv samt hvad der skaber værdi og giver mening.

Hypnose kan være et godt supplement til samtaler, fordi man gør brug af flere kanaler end den sproglige. Den form for hypnose, som jeg anvender, har fokus på at styrke selvværd, handlekraft med mere gennem positive forestillinger. Jeg er på behandlerlisten i Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose (PSKH). Læs om PSKH og hvordan jeg anvender hypnose ved at klikke her. Du kan høre min stemme på lydfilen brændestakken, som handler om at slippe af med bekymringer. I dette link kan du høre mere om hvad hypnose er, hvordan det virker og hvad det kan bruges til.

Konflikter er en del af livet. Når konflikter udløser stærke følelser, begrænses kontakten med egen indre verden af tanker, følelser, antagelser mv. – og det kan være vanskeligt at forestille sig, hvad der foregår i andre menneskers sind. Ved at gå i terapi kan du blive bedre til både at tænke og føle klart under samspil med andre, hvilket kan forbedre din evne til at samarbejde og løse konflikter.​