stress cases

Cases stress

Nedenstående cases om stress, kan være en hjælp, hvis du er nysgerrig på, hvad du kan få ud af et forløb hos mig. Disse cases er fra klienter, der har afsluttet et forløb. I slutningen af indlægget skriver jeg desuden om min tilgang til stressbehandling og forebyggelse.

Mand 32 år (2023 efter 4 sessioner)

Jeg startede hos Dorte pga. kraftige stresssymptomer og overdrevet perfektionisme. Vi havde fire konstruktive samtaler, hvor Dorte fik sat et andet perspektiv på mine problemstillinger, og efterfølgende fik jeg nogle meget overkommelige metoder og øvelser, jeg skulle afprøve fra gang til gang. Efter et kort forløb hos Dorte, er jeg blevet meget bedre til at tackle min perfektionisme, og jeg har fået mod til at omprioritere mit arbejdsliv, således jeg har fået større arbejdsglæde og ingen stresssymptomer. Dorte har ligeledes anbefalet en bog, som har inspireret mig til at lære mere om personlig udvikling. Alt i alt har det været et godt forløb hos Dorte, og de nye redskaber er blevet en fast rutine i min hverdag.

Kvinde 31 år (2022 efter 5 sessioner)

Da jeg startede forløbet, var jeg umotiveret, selv små opgaver var uoverkommelige og jeg havde svært ved at koncentrere mig.

Jeg har fået det bedre, og har meget mere overskud til mit arbejde. Det har været hjælpsomt at få viden om stress og skemaer til at organisere arbejdet. Jeg blev klar over, at der ikke som sådan er noget galt med mig, men at mine reaktioner på stress var normale. Desuden at det kan tage længere tid at komme over stress, end jeg troede. Jeg har lært at lytte til min krop, at sige fra i tide og at jeg ikke behøver at gøre alt perfekt.

Kvinde 61 år (2022 efter 8 sessioner)

Da jeg kom, var jeg nede i et sort hul, dybt deprimeret og træt. Først kom depressionen på grund af problemer i mit private liv, så opstod udfordringer på arbejdet, som gav mig stress.

Jeg er blevet mig selv igen, er glad og kan tale med andre mennesker. Det har hjulpet mig, at komme af med frustrationer og få nogle værktøjer. Jeg blev opmærksom på, at jeg havde brug for at blive deltidssygemeldt og så blev det mere overkommeligt for mig. Efterhånden gik jeg gradvist op i arbejdstid, så jeg nu arbejder fuldtids. Jeg har fået mit arbejdsliv i faste rammer, så det passer mig godt. Jeg er blevet bedre til at passe på mig selv og prioritere, det der er vigtigt.

Mand 59 år (2021 efter 7 sessioner)

Jeg startede forløbet efter, at jeg var blevet overbelastet gennem længere tid på en arbejdsplads med svære vilkår. Jeg knoklede for at følge med, men det var for meget og til sidst blev jeg sygemeldt med stress. Dorte beskrev mit arbejdsliv som ”at træde i et hamsterhjul”. Jeg blev klar over, at jeg måtte ud af hamsterhjulet.

Gennem forløbet fik jeg støtte til at lægge det belastende arbejde bag mig og komme videre til noget andet. Jeg er blevet godt rustet til fremover til at kunne sige fra i en arbejdsmæssig sammenhæng og undgå stress.

Individuelt tilrettelagte forløb ved stress

Afdækning af årsager og stresssymptomer

Ethvert forløb tilrettelægges individuelt, da mennesker er forskellige og stress kan opstå på forskellig baggrund. Jeg starter med at udrede hvordan problemet er opstået og personens situation privat samt arbejdsmæssigt. Desuden spørger jeg til stresssymptomer, samt den psykiske og kropslige belastning over tid.

Overblik over andre psykiske og fysiske problemer

Ved stress optræder der til tider også depressive symptomer, angst eller kognitive vanskeligheder. For at afdække dette kan jeg tilbyde selvrapporteringsskemaer, der kan give et hurtigt indtryk af omfanget og intensiteten. Skemaerne kan bruges til at evaluere undervejs i forløbet. Det kan give indtryk af hvilke udfordringer personen kan klare, og det virker opmuntrende at se egne fremskridt sort på hvidt.

Jeg vil desuden vurdere om det kan være relevant at inddrage andre fagområder f.eks. læge, psykiater, fysioterapeut eller arbejdsmedicinsk klinik.

Forståelse af stressreaktioner og behandling

Det er vigtigt at vide, hvad der sker i krop og sind ved stress. Ofte giver det ro i sig selv, og det skaber grundlag for at forstå, hvad der skal til, for at behandle og forebygge stress. Det kan både være relevant at udrede, hvilken sårbarhed personen havde da stressreaktionerne opstod, hvad der udløste og hvad der vedligeholder problemet.

Typisk giver jeg tidligt i forløbet redskaber, som kan bruges til at modvirke stress i dagligdagen. Nogen gange anvender jeg hypnose, da denne metode kan bidrage til at berolige nervesystemet, så det hurtigere restituerer sig. Samme effekt kan det have at aflytte lydfiler med tale eller beroligende musik. Et permanent stresset nervesystem kan nemlig “lægge sig for højt”, så der er brug for hjælp til at få ro på igen. Dette er særlig vigtigt at have fokus på ved søvnproblemer.

Forebyggelse

Da der er en risiko for tilbagefald efter et forløb med stressbehandling, afsluttes det gerne med at have fokus på forebyggelse. Der kan være behov for at tale om ændring af daglig livsførelse og skånehensyn ved tilbagevenden til arbejde. I samarbejde med den stressramte kan jeg skrive mine vurderinger og anbefalinger til arbejdsgiver, forsikring eller andre instanser.

Vil du vide mere om stressbehandling hos mig?

Der kan selvfølgelig være behov for at få afklaret andre spørgsmål inden du starter et forløb såsom pris og varighed.

Mine priser findes på hjemmesiden og der vil oftest være behov for sessioner på 50 minutter. Ved hypnose kan enkelte dobbeltsessioner dog ofte anbefales.

Det er forskelligt, hvor langt et forløb varer og hvor mange sessioner, der er behov for, afhængig af hvor hårdt den enkelte er ramt og hvor længe belastningerne har stået på. Som det fremgår af casene, så er 5-8 sessioner meget almindeligt. Mere sjældent er de lettere stresstilstande, der kræver færre sessioner. Ved mere alvorlig stress, hvor der også er andre psykiske vanskeligheder, vil der være behov for flere sessioner. I starten forgår samtalerne typisk med 1-2 ugers mellemrum, mens der senere i forløbet kan der gå flere uger eller måneder imellem.

Hvor hurtigt man kommer sig, kan også i et vist omfang afhænge af ens egen indsats. Meget af behandlingen sker nemlig mellem samtalerne, hvor det vi har talt om, danner grundlag for at skabe positive ændringer af egen livssituation og vaner.

Kontakt mig

Du er velkommen til at kontakte mig for at tale uforpligtende om mulighederne på telefon 29 85 46 69.

Læs mere om stress her på hjemmesiden https://www.psykolog-engelund.dk/stress/

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *