Hvilken psykolog skal jeg vælge?

Står du med spørgsmålet “hvilken psykolog skal jeg vælge?”, så kan dette indlæg være relevant for dig. Indlægget er nemlig ment som en hjælp til at finde en privatpraktiserende psykolog at gå i terapi hos.

Det er forskelligt hvilken psykolog man synes om, og hvad der fungerer for den enkelte, så det handler om at opnå et godt ”match”.

Det er  vigtigt at have fokus på psykologens kompetencer, men i høj grad også hvordan vedkommende er som person, og hvordan I spiller sammen. Valg af psykolog kan også afhænge af praktiske forhold som ventetid og økonomi.

hvilken psykolog skal jeg vælge?

Mit bud: “Hvilken psykolog skal jeg vælge?”

 • Find psykologer i dit område ved at google eller søge på www.psykologeridanmark. Sidstenævnte viser autoriserede psykologer, som er medlem af Dansk Psykologforening. Der står om ventetider, mulighed for tilskud fra offentligt sygesikring mm.
 • Første indtryk: Få indtryk af om psykologen virker kompetent og tiltalende ved at se vedkommendes hjemmeside. Ved første telefonsamtale kan du have fokus på kemien mellem Jer og afstemme forventninger. Jeg tilbyder altid at tale uforpligtende i telefon før første aftale.
 • En autoriseret psykolog er at foretrække fordi: 
  • Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologer, som skal følge deres regler om tavshedspligt, journalpligt mm. Der kan klages over autoriserede psykologer til Psykolognævnet, som i værste fald kan fratage autorisationen.
  • Vi har som autorisede psykologer minimum haft et 2 årigt forløb, som kvalificerer til psykologarbejde i praksis.
  • Ved tilskud er det i reglen et krav, at psykologen er autoriseret.
 • Psykologens kompetencer. Undersøg hvilken erfaring og efteruddannelse psykologen har i forhold til din problemstilling. Ingen psykolog kan være lige kvalificeret til alt, men har typisk erfaringer med bestemte målgrupper og områder. Hos mig er det voksne/unge primært i relation til problemer som stress, angst, krise og sorg.
 • Metoder og faglige tilgange. Undersøgelser viser, at forskellige psykologiske tilgange virker nogenlunde lige godt. Til gengæld er der ingen psykologisk tilgang, som virker lige godt i forhold til alle, og ved alle psykiske problemer. Det handler derfor om at finde frem til, hvad der er virker for den enkelte. Psykologer vil ofte anvende flere forskellige tilgange og metoder, som kan bruges efter behov. Du kan læse om mine tilgange til terapi og metoder under afsnittet terapi.
 • Honorar. Virker det rimeligt? Mit er 1000 kr. pr. session i 2022, hvilket er normalt for området.
 • Tilskud. Undersøg muligheder for tilskud herunder eventuelt om du kan bruge henvisning fra egen læge. Læs om mulige tilskud ved behandling hos mig. Med henvisning kan unge fra 18-24 år få gratis behandling ved hos psykolog med ydernummer. Hos autoriserede psykologer kan unge fra 18-25 år få 450 kr. i tilskud ved medlemskab af Danmark ved en af de 12 henvisningsårsager og 300 kr. ved andre årsager. Alle andre kan få 300 kr. i tilskud gældende for 2022. Vær opmærksom på at der er et årligt maksimalt beløb for samlet tilskud.
 • Ventetiden skal være overskuelig for dig. Min ventetid er pt. kun 1-2 uger.  Ved akutte problemer kan den endda være kortere.
 • Tider. Har du behov for samtale sen eftermiddag eller aften? Jeg tilbyder sene tider, men det er ikke alle psykologer, hvor det er muligt.

I det følgende uddyber jeg dette.

Nyttige oplysninger på psykologens hjemmeside

Læg mærke til om det som psykologen skriver om sig selv på sin hjemmeside, tiltaler dig. Overbeviser det dig om, at vedkommende kan hjælpe dig med dit problem?.

En hjemmeside kan give oplysninger om psykologens uddannelse, erfaringer, faglige tilgange foruden rammerne for samarbejdet. Du kan tilmed få et indtryk af psykologen ved at se billeder og eventuelt høre lydfiler. 

”Kemi” som rettesnor ved valg af psykolog

Den første kontakt starter typisk i telefonen, hvor det er væsentligt at mærke ”kemien”. Med kemi mener jeg, en oplevelse af umiddelbart at kunne lide psykologen, føle sig på bølgelængde og have tillid til vedkommende. Hvis der mangler kemi under første kontakt, kan den selvfølgelig opbygges ved nærmere bekendtskab. Det er imidlertid et bedre udgangspunkt at starte med en fornemmelse af god kemi.

Det har en central betydning for at opnå et positivt udbytte af terapien, at psykologen er i stand til at skabe et konstruktivt forhold til klienten. Dette fremmes af psykologens varme og indlevelse samt evne til at skabe positive og realistiske forventninger hos klienten. Hvis du oplever, at dette mangler ved første møde med en psykolog, kan det måske lykkes at nærme sig hinanden ved italesætte dette eller afklare eventuelle misforståelser. Lykkes det ikke at etablere et konstruktivt samarbejde tidligt i forløbet, så ville jeg overveje at afbryde forløbet for at undgå, at det ender med spild af tid og penge.

Forventnings-afstemning – et vigtigt udgangspunkt

Det er væsentligt at afstemme forventninger i forhold til terapien både før og under forløbet. Hos mig starter forventnings-afstemningen ved en uforpligtende telefonsamtale før den første aftale. Jeg skal først vurdere, om personen henvender sig med en problemstilling, som jeg er kvalificeret til at gå ind i.  Desuden om de praktiske forhold som pris og ventetid stemmer overens med vedkommendes behov. Personen har mulighed for at udtrykke sine forventninger til terapien og samarbejdet. Det kan for eksempel være at et ønske om konkrete redskaber til at klare bestemte vanskelige situationer, hvilket jeg i sagens natur vil tage højde for under forløbet.

Ved den indledende forventningsafstemning får begge parter et indtryk af hinanden og kan vurdere om der er basis for et samarbejde inden forløbet starter. Forventningsafstemningen foregår desuden løbende med henblik på at sikre enighed om mål og metoder i terapien desuden at vurdere behov for justeringer gennem et forløb.

Få overblik over psykologer i dit område og mulighed for tilskud

Mange finder en psykolog via google med brug af relevante søgeord f.eks. “psykolog Odense”. På hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk, kan du finde psykologer i dit område, som alle er autoriserede og medlem af Dansk Psykolog Forening. Der er oplysninger om den enkelte psykologs ventetider, klientkategorier mm. Det oplyses også hos hvilke psykologer, man kan få tilskud fra den offentlige sygesikring. For at være berettiget til dette tilskud, skal der oftest være tale om én af 11 henvisningsårsager og det kræver i reglen en henvisning fra egen læge.

Hos autoriserede psykologer uden ydernummer, som mig, vil ventetiden oftest være kortere. Der kan være mulighed for tilskud gennem f.eks. en sundhedsforsikring privat eller via arbejdsgiver, Sygesikringen Danmark eller en fagforening. Der gives dog ikke tilskud fra den offentlige sygesikring. Jeg skriver mere om dette i afsnittet om priser. Det kan anbefales at undersøge mulighed for tilskud, og drøfte det med psykologen inden forløbet starter.

Medlem af Dansk Psykologforening

1 svar
 1. Oscar
  Oscar siger:

  Kære Dorte.

  Sikke en god artikel, som kommer godt rundt om mange af de vigtige aspekter af, hvordan man vælger den helt rigtige psykolog – der kan jo være mange at vælge imellem.

  Jeg tænker at fornemmelsen af tillid og tryghed er utrolige vigtige aspekter af det at vælge en psykolog, da det kan være nogle meget sårbare ting man skal åbne op omkring. Men det kan i sagens natur være rigtig svært at bedømme på forhånd, hvilken psykolog man kan have god kemi med. Denne artikel beskriver også noget om, hvad man kan bruge en psykolog til: https://www.sygeforsikring.dk/raad-til-livet/hvad-kan-du-bruge-en-psykolog-til

  Bedste hilsner,
  Oscar

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *