Hypnose forstærker effekt af terapi

”Hypnose bevirker, at man bliver mere modtagelig overfor den psykologiske behandling, som terapeuten udfører.”

Bobby Zachariae (psykolog med doktorgrad i medicin)

Psykologisk behandling er mere effektiv, når klienten er i en hypnotisk tilstand end ved psykologisk behandling alene. Hypnose er altså en måde at forstærke virkningen af psykologisk behandling, men ikke en behandlingsform i sig selv.

Jeg har gode erfaringer med at bruge hypnoterapi, da der er en blid metode, hvor man ofte kan nøjes med et kortere forløb, fordi det har større effekt end traditionel samtaleterapi. Jeg bruger især hypnoterapi ved angst, lavt selvværd og svækket selvtillid, stress og depression. Det kan både anvendes ved afgrænsede problematikker og ved psykiske problemer.

Det ubevidstes betydning ved psykologisk behandling med hypnose

Blandt kendte læger og psykiatere, som har brugt hypnose i deres behandling, kan nævnes Sigmund Freud (1856-1939), Milton Erickson (1901-1980) og i forhold til hypnose i Danmark, Jens-Jørgen Gravesen, som har skrevet flere bøger om emnet. Fælles for dem er, at de har en forståelse af kontakt til det ubevidste, som et væsentligt aspekt ved hypnose. Dette vil jeg forklare nærmere i det følgende.

Freuds “isbjerg” – en model over sindet

Ifølge “Freuds Isbjerg” består sindet af 3 lag det bevidste, det førbevidste og det ubevidste. Det bevidste fylder kun 10 % af sindet som isbjerget illustrerer. Det bevidste sind er der hvor opmærksomheden er lige nu, og det varetager funktioner som planlægning, bearbejdning af information, overblik mm. I kraft af det bevidste sind, kan vi tænke, være logiske, analysere og holde styr på tiden. Korttidshukommelsen er blandt en af mange funktioner i det bevidste sind.

Det førbevidste repræsenterer omkring halvdelen af sindet (50-60 %) og det er dér hvor oplevelser gennem livet lages i langtidshukommelsen.

Det ubevidste repræsenterer 30-40% af sindet og regulerer det autonome nervesystem (fordøjelse, hjerterytme, åndedræt, sårheling og andre automatiske processer i kroppen). Det har til formål at holde os raske.  Det ubevidste sind indeholder erindringer, følelser, personlighedsmønstre, kreativitet og meget andet. Det styrer vores stemninger og mentale indstillinger.

Aktivering af ubevidste og bevidste ressourcer

For at forstå hvordan hypnoterapi virker, må man have kendskab til bevidste og ubevidste psykiske ressourcer. I det ubevidste findes mange flere ressourcer end i det bevidste sind. Vi kan komme til at aktivere ressourcerne uden at vide det, hvilket både kan være positivt og negativt.  De bevidste ressourcer kan vi bruge bevidst og med viljens hjælp. Ubevidste ressourcer aktiveres i reglen uden at vi er opmærksomme på det – og de er normalt udenfor viljens kontrol.  Gennem fantasi og forestillinger kan man bevidst aktivere de ubevidste ressourcer med henblik på at opnå større indflydelse på egen situation og helbredelse. Ved selvsuggetion kan man påvirke det ubevidste sind ved for eksempel ved positiv tænkning.

Et eksempel på aktivering af ubevidste ressourcer

For at illustrere hvordan man kan påvirke det ubevidste sind, vil jeg give et eksempel fra mit eget liv. Efter en trafikulykke lå jeg i sengen med hjernerystelse og stærke smerter i en kvæstet hånd. Hver gang jeg bevægede hovedet, så blev jeg svimmel og den smertestillende medicin var utilstrækkelig, da smerterne var for stærke. Jeg var i sagens natur også påvirket psykisk efter den voldsomme oplevelse. I denne situation lavede jeg selvhypnose med henblik på både at lindre smerterne i hånden og hæmme symptomer fra hjernerystelsen. Jeg forestillede mig, at være et rigtig rart sted og gik tilbage i tiden til før ulykken. Efterhånden kom jeg dybt ned i en trancetilstand, hvor jeg kunne finde ro og smerten aftog. Jeg førte mig selv dybere og dybere ned. Til sidst var det som at jeg lå på bunden af en sø – og bare havde lyst til at blive der, fordi det var så behageligt at være der. Da jeg havde bevæget mig op til overfladen, så var det som at vågne fra en vitaliserende søvn og symptomer fra hjernerystelsen var aftaget.

Du kan læse mere om hypnose ved indlægget “ofte stillede spørgsmål” og menuen terapi. Desuden i disse links til artikler om anvendelse af hypnose ved henholdsvis angst og depression.

I denne tekst har jeg blandt andet brugt dele af bogen:

Gravesen; Jens-Jørgen (2016) Hypnose og hypnoterapi. Forlaget Klim. Århus samt udtalelser fra Bobby Zachariae i denne artikel fra Samvirke.

 

psykologisk behandling

 

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Begreber i relation til hypnose bruges i flæng og jeg vil derfor præcisere dem. Begrebet hypnotisk tilstand er det samme som trance.  Hypnose anvendt til professionel behandling kaldes klinisk hypnose, hvilket er noget helt andet end scenehypnose, som anvendes ved underholdning. Når hypnose indgår i et psykologisk behandlingsforløb, er det hypnoterapi. Ved hypnoterapi anvendes hypnose til at forstærke effekten af den psykologiske behandling, hvilket du kan læse mere om i dette indlæg. […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *